Components per automatismes
 

Automática Electrónica y Control, S.L.

Pç. Vella, 13 Pral 3a -  08221 Terrassa  -  Tel:   +34 937 207 066

 

info@automatica-elec.es     info@automatica.cat

www.automatica.cat         www.automatica-elec.es

 

NIF: ES-B60573128

Inscrit en el Registre Mercantil de Barcelona

Foli 1, Volum 27.183, Full B-113261 Inscripció 1ª