Components per automatismes

En compliment de la llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, s'informa que totes les dades personals recollides por Automática Electrónica y Control, S.L. estan sotmeses a aquella llei i a la seva normativa.

Automática Electrónica y Control, S.L. garanteix l'adopció de les mesures necessàries per assegurar el tractament confidencial, integritat i salvaguarda de les dades, així com la possibilitat de que els seus integrants puguin sol·licitar els seus drets d'accés, rectificació i/o cancel·lació en los casos previstos per la Llei dirigint-se per escrit a:

 Automática Electrónica y Control, S.L

Pç. Vella, 13 Pral 3a -  08221 Terrassa - Espanya